Facebook
Naziv: Privremene vlade u Rijeci (fond)
Signatura: HR-DARI-3
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PvuR (hrvatski)
Druge oznake: Stara signatura: Z - 002 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1918 - 1924 (Klasifikacijska oznaka je aproksimativna, budući da je grad Rijeka u razdoblju 1918-1924 u državnopravnom pogledu imao neriješen status. Od 1920. do 1924. godine bio je međunarodno priznata država, međutim, Riječka država nije cijelo to razdoblje bila suverena na svom teritoriju. )
Arhivske jedinica: 3.30 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 27 kut.
Odgovornost: Vojni guverner Rijeke (stvaratelj) (1922-1924)
Talijanska regencija Kvarnera (stvaratelj) (1920)
Talijansko nacionalno vijeće Rijeke (stvaratelj) (1918-1920)
Privremena vlada Rijeke (stvaratelj) (1921)
Vlada Riječke države (stvaratelj) (1921-1923)
Povijest jedinice: Ovaj zbirni fond nastao je registraturnom djelatnošću vrlo heterogenih entiteta, koji su nakon završetka I. svjetskog rata do formalnog pripajanja Rijeke Kraljevini Italiji 1924. ondje držali vrhovnu civilnu i vojnu vlast (vidi podfondove). Gradivo pohranjeno u Državnom arhivu u Rijeci samo je nekim slučajem izdvojeni fragment, čiji se najveći dio nalazi u Muzeju I. svjetskog rata na Lago di Garda u Italiji, u ostavštini talijanskog književnika i riječkog vlastodršca Gabrielea d'Annunzija.
Način preuzimanja: Gradivo je u Državni arhiv u Rijeci preuzeto prije 1933.
Sadržaj jedinice: Fond ima značajke zbirnog fonda s pet podfondova. To su: 1. Talijansko nacionalno vijeće, 2. Talijanska regencija Kvarnera 3. Privremena vlada Rijeke, 4. Vlada Riječke države, 5. Vojni guverner Rijeke. Više o sadržaju vidi pojedine podfondove.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Položajni nacrt
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno popisan, formirane su arhivske jedinice, međutim, one su u obavijesnom pomagalu prikazane potpuno nestrukturirano. Fond je za sada moguće preciznije prikazati samo do razine podfonda.  
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Na mikrofilm su snimljene arhivske jedinice 1-4, 6-7, 9-33, 36-37, 39, 42, 45, 47-48.
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-3/P - 1 Privremene vlade u Rijeci (popis)
DARI-3/V - 1 Privremene vlade u Rijeci (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11671
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica