Facebook
Naziv: Glavarstvo općine Baška (fond)
Signatura: HR-DARI-24
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: GoB (hrvatski)
Usporedni nazivi: Ufficio podestarile di Besca (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 19 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1804 - 1918 (Iz perioda prve austrijske i francuske uprave sačuvano je manje od jedne arhivske kutije gradiva te stoga za ta razdoblja nisu oblikovani posebni fondovi.)
Arhivske jedinica: 15 d/m
Tehničke jedinica: 9 knj. ; 131 kut.
Odgovornost: Glavarstvo općine Baška (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond se prvi put spominje 1953. godine u Vjesniku DAR-a pod nazivom Općina Baška. Godine 1963. gradivo je popisano i 1973. za fond izrađeno prvo obavjesno pomagalo. Njime je bilo obuhvaćeno svo gradivo općinske uprave Baške na otoku Krku od 1804. do 1945. godine te gradivo nekih drugih manjih stvaratelja. Iz te cjeline je prvo 1987. izdvojeno gradivo Mjesnog školskog vijeća u Baški te oblikovan istoimeni fond (HR-DARI-287). Sukladno važećoj klasifikaciji arhivskih fondova i zbirki u RH, u sklopu priprema za izradu Pregleda arhivskih fondova i zbirka Republike Hrvatske (objavljen 2006.), od jednog fonda stvoreno je pet. Ti fondovi su: Glavarstvo općine Baška 1804-1918 (HR-DARI-24), Općina bašćanska 1919-1941 (HR-DARI-604), Općina Baška 1941-1945 (HR-DARI-605), Općinski turistički odbor Baška 1929- 1941 (HR-DARI-627) i Pastirsko društvo u Baški 1880-1886 (HR-DARI-628).
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto u DARI 1953. godine.
Sadržaj jedinice: 1. Registraturna pomagala (jedan urudžbeni zapisnik upravnih i sudskih spisa 1849./1873. i urudžbeni zapisnici općih spisa);
2. Zapisnici općinskih sjednica 1866-1904;
3. Prezidijalni spisi vladinog povjerenika profesora Žica 1915-1916;
4. Opći spisi i spisi sudskog delegata 1804-1918;
5. Vojni spisi 1871.-1918. (novačenja, stavnje, vojne novčane potpore);
6. Spisi popisa pučanstva 1870-1906;
7. Spisi Pomorske zaklade u Trstu dostavljene Glavarstvu općine Baška 1820-1898;
8. Razni spisi iz vremena Prvog svjetskog rata 1915-1918;
9. Spisi o kužnim bolestima 1915-1918;
10. Spisi o prometu žitom 1916-1917;
11. Spisi o jesenskoj sjetvi 1917;
12. Spisi o rekviziciji vune i žita 1918;
13. Dražbeni spisi 1870-1884;
14. Spisi o penzijama općinskih službenika 1890-1918;
15. Spisi općinskog liječnika 1909.-1918.; 16. Spisi o pomorskoj akademiji 1911-1912;
17. Spisi o pošumljavanju krasa i otoka Prvića 1912-1918;
18. Spisi društva Crveni križ dostavljeni Glavarstvu općine Baška 1914-1916;
19. Najamni ugovori 1914-1918;
20. Svjedodžbe o domaćoj proizvodnji robe za prijenos i prodaju; 21. Spisi općinskog proračuna 1843-1918;
22. Spisi za podopćinu Stara Baška 1881-1885. 23. Blagajničke knjige općine Baška i podopćine Stara Baška;
24. Blagajničke namire 1872-1885;
25. Spisi o općinskim dugovima 1895-1918;
26. Spisi općinskih taksa 1915-1918;
27. Spisi Uboške zaklade 1846-1918;
28. Spisi Bratovštinske zaklade 1852-1881;
29. Varia 1804-1840.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno podijeljen na dvije grupe gradiva - Knjige i Spisi, koje su nadalje razvrstane u serije. Neke serije su oblikovane u neprekinutim nizovima za ovaj fond te za fondove Općina bašćanska 1918-1941 (HR-DARI-604) i Općina Baška 1941-1945 (HR-DARI-605). Grupa gradiva Knjige sastoji se od 2 serije (Urudžbeni zapisnici i Razne financijske knjige), a grupa Spisi od sedam serija (Sjednice općinske uprave i općinskog zastupstva, Prezidijalni spisi, Općinski spisi složeni kronološki odnosno Opći spisi, Spisi u odvojenim predmetima, Općinski proračuni, Spisi vojne referade te Spisi zaklada s podserijama Uboška zaklada i Bratovštinska zaklada.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-24/P - 1 Općina Baška (popis)
DARI-24/V - 1 Općina Baška (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11690
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica