Facebook
Naziv: Okružni sud Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-113
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OsS (hrvatski)
Druge oznake: Inventarni broj: PR - 007 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1933 - 1945 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo iz razdoblja 1895-1933 i 1945-1952.)
Arhivske jedinica: 31.50 d/m
Tehničke jedinica: 66 knj. ; 282 kut. ; 6 svež
Odgovornost: Okružni sud Sušak (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Spisi Okružnog suda u Sušaku podijeljeni su u kategorijama, ovisno o sadržaju. Obuhvaćaju kaznene i građanske predmete, žalbe, stečajeve, oglašavanje, izvršenja, mandatne, mjenične i čekovne stvari, registracije inokosnih tvrtki, društvenih tvrtki i zadružnih tvrtki. Knjige su razvrstane u 4 osnovne serije: 1. Knjige sudske uprave, 2. Građanske knjige, 3. Kaznene knjige i 4. Knjige invalidskog suda, a nastale su djelovanjem više pravosudnih ustanova u vremenskom razdoblju od 1876. – 1945. Prije osnivanja Okružnog suda u Sušaku 1933. godine, trgovačke registre vodili su kraljevski kotarski kao trgovačko-mjenbeni sudovi. Nakon što je Okružni sud preuzeo nadležnost nad tim područjem djelovanja preuzeo je i registre društvenih i trgovačkih tvrtki od sudova koji su ih do tada vodili. To se odnosi na registre Kraljevskih kotarskih kao mjenbenih sudova u Senju i Sušaku. Upisi u registre društvenih i inokosnih tvrtki Okružnog suda Sušak nastavljaju se na numerički niz registara Kraljevskog kotarskog kao trgovačko-mjenbenog suda u Sušaku, te zajedno sa njima čine jednu cjelinu. Registri Kraljevskog kotarskog kao trgovačko-mjenbenog suda u Senju čine pak zasebnu cjelinu, imaju svoje posebno imensko kazalo, ali su ipak uvrštene u ovaj fond jer su pojedini upisi u registar, za tvrtke koje su nastavile sa svojim djelovanjem i nakon 1933. godine, očito učinjeni u Okružnom sudu u Sušaku. Mnoge tvrtke koje su bile upisane u registre bivših kotarskih sudova, pod novim su brojem ali pod starim nazivom registrirane pri Okružnom sudu u Sušaku. U registre Okružnog suda Sušak upisivane su tvrtke i nakon preuzimanja suda od strane narodne vlasti 12. svibnja 1945. godine, sve do 1952. godine.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su složeni po poslovnim šiframa, ovisno o njihovom sadržaju. Odvojeni su građanski predmeti od kaznenih predmeta. Knjige su podijeljene u knjige sudske uprave, građanske knjige, kaznene knjige i knjige invalidskog suda.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999 ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, latinica
Obavijesna pomagala: DARI-113/O - 1 Okružni sud Sušak (ostalo)
DARI-113/P - 1 Okružni sud Sušak (popis)
DARI-113/V - 1 Okružni sud Sušak (vodič)
DARI-113/V - 2 Okružni sud Sušak (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11779
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica