Facebook
Naziv: Magistratski sud Bakar (fond)
Signatura: HR-DARI-114
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MsB (hrvatski)
Alternativni nazivi: Civico Magistratuale Giudizio di Buccari (hrvatski)
Razdoblje: 1779 - 1850 (U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo iz razdoblja 1693 - 1778 (oporuke).)
Arhivske jedinica: 18.60 d/m
Tehničke jedinica: 29 knj. ; 156 kut.
Odgovornost: Magistratski sud Bakar (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Knjige se sastoje od urudžbenih zapisnika građanskih i kaznenih predmeta. Tu su i upisnici, popisi, imenska i predmetna kazala i druge knjige građanskih i kaznenih predmeta, knjige javnog bilježnika Battagliarinija te zemljišne i druge knjige. Spisi obuhvaćaju kaznene i građanske predmete Magistratskog suda u Bakru.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je djelomično registraturno sređen. Zadržana je stara raspodjela spisa, kao u registraturi, tamo gdje ju je bilo moguće sačuvati dok su kod ostalih spisa važniji spisi posebno zabilježeni. Izrađen je popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; talijanski ; latinski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-114/P - 1 Kotarski sud u Bakru (popis)
DARI-114/V - 2 Kraljevski kotarski sud Bakar (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11780
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica