Facebook
Naziv: Kotarski sud Hreljin (fond)
Signatura: HR-DARI-115
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KsH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 1.20 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 8 kut. ; 1 svež
Odgovornost: Kotarski sud Hreljin (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Knjige se sastoje od raznih imenika i upisnika kaznenih i građanskih predmeta. Spisi obuhvaćaju predmete oznaka Ost, Kps, Su, I, Ki, R i oporuke.
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond je registraturno sređen. Zadržana je stara raspodjela spisa, kao u registraturi, tamo gdje ju je bilo moguće sačuvati. Izrađen je popis gradiva, u sklopu popisa arhivskog gradiva Magistratskog i Kotarskog suda Bakar, str. 6 i 54.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-114/V - 2 Kraljevski kotarski sud Bakar (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11781
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica