Facebook
Naziv: Kotarski sud Cres (fond)
Signatura: HR-DARI-116
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Povijesni nazivi: Bezirksgericht Cherso (1815 - 1918) (njemački)
Giudizio Distrettuale in Cherso (1815 - 1918) (talijanski)
Skraćeni nazivi: KsC (hrvatski)
Razdoblje: 1815 - 1918
Arhivske jedinica: 28.40 d/m
Tehničke jedinica: 275 knj. ; 241 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Cres (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Cjelokupno arhivsko gradivo ovog fonda obuhvaća razdoblje od osnutka Kotarskog suda Cres do 1918. godine. Knjige i spisi obuhvaćaju cjelokupnu djelatnost suda: sudsku upravu, opće sudske poslove, građanske predmete, kaznene predmete, zemljišne knjige i spise i ostalo.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: U razdoblju od 1815. do 1918. sudstvo općenito, pa tako i Kotarski sud u Cresu, doživljavalo je velike i raznolike promjene u unutrašnjem ustrojstvu i načinu rada. Više puta se promijenio registraturni sistem i način obilježavanja. Gradivo je stoga podijeljeno po sadržaju u nekoliko grupa, a ove se pojedinačno dijele na više-manje slične podvrste. Na isti način složene su tako knjige i spisi. Ostavljeni su svi znakovi registraturnih obilježaba, bilo u obliku rimskih brojeva ili slova abecede. Izrađen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; njemački ; hrvatski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-116/P - 1 Kotarski sud Cres (popis)
DARI-116/SI - 1 Kotarski sud Cres (sumarni inventar)
DARI-116/V - 1 Kotarski sud Cres (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11782
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica