Facebook
Naziv: Kotarski sud Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-117
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KsK (hrvatski)
Alternativni nazivi: Sreski sud Kastav (hrvatski)
Razdoblje: 1921 - 1945
Arhivske jedinica: 33.10 d/m
Tehničke jedinica: 104 knj. ; 301 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Kastav (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo ovoga fonda obuhvaća razdoblje od 1876. do 1945. godine. Kastavština je ranije bila u djelokrugu rada Kotarskog suda Volosko-Opatija. Raspadom Austro-Ugarske, dio Kastavštine je ostao pod Italijom, a veći dio je pripao Kraljevini SHS. Na osnovi međunarodnih ugovora kao i na osnovi rada Jugoslavensko-talijanske komisije za podjelu arhiva, vraćen je dio gradiva koji se odnosio na one porezne općine koje su čitave pripale Kraljevini SHS odnosno Kotarskom sudu Kastav. Tako predspise ovog fonda čine ostavine, građanske parnice, skrbništva i zemljišni spisi od 1876. godine do osnutka Kotarskog suda Kastav. Knjige se sastoje od urudžbenih zapisnika, kazala, blagajničkih knjiga i ostalih knjiga sudske uprave; sačuvane su i knjige građanskih stvari te kaznenih stvari. Tu su i zemljišne knjige. Spisi obuhvaćaju sudsku upravu, građanske predmete, kaznene predmete, zemljišne stvari i konfiskacije.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Na osnovi principa provenijencije odnosno na osnovi ranijih registraturnih sistema i njihovih oznaka napravljena je osnovna podjela fonda i kod knjiga i kod spisa: sudska uprava, građanske stvari, kaznene stvari, gruntovne stvari i na kraju, izvan sistema, konfiskacije. Unutar svake grupe gradivo je podijeljeno na predmete. Svaka grupa predmeta ima svoje oznake i to naznačene redosljedom kako su se vremenski mijenjale. U svakoj grupi predmeti su složeni kronološki. Izrađen je sumarni inventar
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski ; srpski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-117/P - 1 Kotarski sud Kastav (popis)
DARI-117/SI - 1 Kotarski sud Kastav (sumarni inventar)
DARI-117/V - 1 Kotarski sud Kastav (vodič)
Opća napomena: U fondu se iz funkcionalnih razloga nalazi i gradivo iz razdoblja 1876-1920.
Identifikator: HR-DARI/AJ 11783
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica