Facebook
Naziv: Kotarski sud Lošinj (fond)
Signatura: HR-DARI-118
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KsL (hrvatski)
Alternativni nazivi: Bezirksgericht Lussin, Giudizio Distrettuale di Lussin (hrvatski)
Razdoblje: 1815 - 1918
Arhivske jedinica: 33.40 d/m
Tehničke jedinica: 267 knj. ; 286 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Lošinj (Mali Lošinj) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmetarno. U tome razdoblju Kotarski sud Lošinj je, kao i austrijsko i kasnije talijansko sudstvo općenito, doživljavao znatne promjene u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, pa tako i u sustavu uredskog poslovanja, u razvrstavanju, registraciji i obilježavanju predmeta. Tako pojedine skupine predmeta imaju i po nekoliko različitih signatura. Knjige se sastoje od urudžbenih zapisnika, kazala i upisnika građanskih i kaznenih predmeta, knjiga sudske uprave i zemljišnih knjiga. Spisi obuhvaćaju sudsku upravu, građanske predmete, kaznene predmete, zemljišne stvari, plenidbe i ovrhe.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: S obzirom na znatne promjene u unutarnjem ustrojstvu i načinu rada suda, gradivo je sređeno poglavito po sadržaju. Time se nije remetio unutarnji ustroj gradiva kakav je bio u registraturi u pojedinim fazama razvoja tvorca fonda, nego su samo spojeni jedan za drugim istovrsni predmeti iz čitava razdoblja njegova djelovanja bez obzira na njihove signature. Izrađen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-118/P - 1 Kotarski sud Lošinj (popis)
DARI-118/P - 2 Gruntovne knjige Mali Lošinj (popis)
DARI-118/SI - 1 Kotarski sud Lošinj (sumarni inventar)
DARI-118/V - 1 Kotarski sud Lošinj (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11784
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica