Facebook
Naziv: Kotarski sud Podgrad (fond)
Signatura: HR-DARI-119
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KsP (hrvatski)
Alternativni nazivi: Bezirksgericht in Castelnuovo (njemački)
Giudizio distrettuale di Castelnuovo (talijanski)
Razdoblje: 1814 - 1864
Arhivske jedinica: 4.60 d/m
Tehničke jedinica: 46 kut.
Odgovornost: Kotarski sud Podgrad (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno: ne samo da nisu sačuvani spisi raznih kategorija u pojedinoj godini, nego kod većine kategorija nisu sačuvani niti svi spisi u pojedinoj godini. Gradivo potječe iz razdoblja od 1814. godine do 1864. godine. U fondu postoje samo opći i zemljišno-knjižni spisi. Opći spisi su razvrstani u četiri velike cjeline: sudska uprava, građanski spisi, kazneni spisi i varia. Grupa „Varia“ donosi se na spise iz razdoblja 1851. – 1854. kad su, s registraturnom oznakom H, zajedno odlagani kako građanski, tako i kazneni predmeti manjeg značaja.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno poglavito po sadržaju. Podijeljeno je na dvije serije: opći spisi i spisi zemljišno-knjižnog ureda. Opći spisi su podijeljeni na dvije podserije u skladu s razdobljima upotrebe sistema signatura: razdoblje od 1814. – 1839. i 1839. – 1868. Unutar svake podserije spisi su podijeljeni u nizove. U prvoj su tri niza (sudska uprava, građanski i kazneni spisi) a u drugoj četiri – sudska uprava, građanski i kazneni spisi, te varia. U svakom nizu gradivo je razvrstano predmetno (po signaturama), a unutar predmeta numerički, onako kako je bilo odlagano u registraturi. Izrađen je sumarni inventar.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva ( Narodne novine, broj 67/1999. ).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine,broj 67/1999.) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: njemački ; talijanski ; slovenski
Pisma: njemačka gotica ; latinica
Obavijesna pomagala: DARI-114/V - 2 Kraljevski kotarski sud Bakar (vodič)
DARI-119/P - 1 Kotarski sud Podgrad (popis)
DARI-119/SI - 2 Kotarski sud Podgrad (sumarni inventar)
DARI-119/V - 1 Kotarski sud Podgrad (vodič)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11785
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica