Facebook
Naziv: Parobrodarsko društvo "Adriatica" (fond)
Signatura: HR-DARI-185
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: PdAd (hrvatski)
Alternativni nazivi: "Adriatica" S.A. Di navigazione in Venezia. Agenzia e Direzione Compartimentale Fiume (talijanski)
Razdoblje: 1924 - 1942
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 7 kut.
Odgovornost: Parobrodarsko društvo Adriatica (Rijeka) (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Fond sadrži malobrojnu statusnu dokumentaciju, kao i poslovnu korespondenciju i okružnice. Spisi su pisani na obrascu s memorandumom Parobrodarskog društva „Adriatica“ i datirani su. Računovodstvena dokumentacija je također fragmentarna dok su važne dvije matične knjige zaposlenika društva zbog podataka o ljudima koji su radili za „Adriaticu“. Najbrojnija je tehnička dokumentacija kao i tiskovine. Tehnička dokumentacija sadrži brojne nacrte brodova društva dok tiskovine pružaju uvid u cijene prijevoza u pomorstvu u predratnom i ratnom razdoblju.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenim postupcima odabiranja i izlučivanja u pismohrani stvaratelja. Odlukom DAR pod br. 118/1-58 od 5.4.1958. određena je komisija za izlučivanje bezvrijednog gradiva Parobrodarskog društva „Adriatica“ i drugih društva dok je 1970. izvršeno izlučivanje gradiva: 3 knjige blagajne (Saldaconti) 1938–1940.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen i opisan do razine serije. Za seriju Statusna dokumentacija i drugi temeljni dokumenti postoji dva niza fizičkih jedinica, knjige i kutije, unutar iste serije. Za svaku seriju izrađen je inventarni popis u kojem redni broj predstavlja broj tehničke jedinice koja sadrži opisanu vrstu gradiva. Pri sređivanju najprije je utvrđeno postojeće stanje odnosno razdvojeno gradivo drugih parobrodarskih društava, potom su utvrđene funkcije i struktura stvaratelja, oblikovane su arhivistički formirane serije te naposljetku prikazane u obavijesnom pomagalu.
Odabran je slijedeći plan sređivanja, odnosno serija: 1. Statusna dokumentacija i drugi temeljni dokumenti, 2. Personalna dokumentacija, 3. Poslovna korespondencija, 4. Okružnice, 5. Računovodstvena dokumentacija, 6. Ekonomski planovi i analize, 7. Izvješća o nesrećama, 8. Tehnička dokumentacija, 9. Tiskovine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; engleski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano. Pisano je tintom, olovkom i strojopisom. Nosač zapisa je papir. Tijekom sređivanja gradivo je tehnički obrađeno, na način da su odstranjeni svi metalni dijelovi, za predmete su formirane košuljice, zgužvani predmeti su poravnati i gdje je bilo potrebno zamijenjeni su omoti svežnjeva. Fizičke jedinice su signirane oznakom fonda i brojem fizičke jedinice.
Obavijesna pomagala: DARI-184/P - 1 Parobrodarska društva u Rijeci (popis)
DARI-185/SI - 1 Parobrodarsko društvo "Adriatica" (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11850
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica