Facebook
Naziv: Obitelj De Franceschi iz Gologorice (fond)
Signatura: HR-DARI-254
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: DFG (hrvatski)
Alternativni nazivi: Obitelj Defranceschi iz Gologorice (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO-11 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1610 - 1934
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 kut.
Odgovornost: Obitelj De Franceschi iz Gologorice (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nema podataka tko je bio sakupljač gradiva, ali najvjerojatnije je to bio Carlo De Franceschi, a moguće je da je to činio ili nastavio sakupljati njegov sin Camillo. Prema jednom izvoru iz 1950. godine (Historijski arhiv Rijeka, br. 248/1950) jedan omot gradiva vraćen je Naučnoj biblioteci u Puli s još tri fascikla miscellanea, a za koje se tvrdi da su u arhiv preneseni iz Financijskog odjela Oblasnog NO-a za Istru 1948. godine. Pouzdano je da je gradivo fonda preuzeto 1948. godine zajedno s ostalim gradivom s područja Istre koje je bilo pripremljeno za evakuaciju, iz Pule ili Poreča. U Knjizi općeg inventara arhivske i registraturne građe DAR-a gradivo je upisano pod rednim 92, na stranici 142. Zbog nepoznavanja povijesti obitelji do sređivanja 1990. godine gradivo ovog fonda je bilo spojeno u jedan fond s gradivom jedne druge obitelji De Franceshi, onoj iz Šegeta kod Buja. Prije sređivanja postojao je privremeni popis gradiva, površan i netočan. Fond je sredila arhivistica Ines Krota.
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 1948. godine. Nije upisano u Knjigu preuzetog gradiva DAR-a.
Sadržaj jedinice: Iako je fond fragmentaran mogu se pratiti politička stajališta i intelektualni status članova obitelji. Važnu skupinu čine spisi o posjedima obitelji (1709-1834). Kupoprodajni ugovori, ugovori o permutacijama, knjige kreditiranja i potraživanja svjedoče o intenzivnom bogaćenju obitelji tijekom 18. stoljeća, trgovačkom i financijskom aktivnošću, putem posuđivanja novca i otkupa dugova u gologoričkom kraju, ali i sve do Kastva, Mošćenica, Labina, Kranjske i drugih udaljenih mjesta. Gradivo je značajno i za proučavanje prošlosti tog dijela Istre, sadrži podatke o prezimenima žitelja, socijalno-demografske podatke, podatke o uglednim osobama kraja s kojima je obitelj ulazila u razne odnose, podatke o toponimima. Sadržajno je raznolika i značajna zbirka obitelji (1610-1874), u kojoj se nalazi najstarija knjiga u fondu, knjiga prihoda župne crkve u Humu (1610-1685), pisana glagoljicom, ujedno i jedina u fondu na hrvatskom jeziku. Značajne su i druge crkvene knjige u fondu kao i knjige potraživanja i davanja Huma i Gologorice s upisima obitelji. Gradivo je izvorno, sadrži tek jedan prijepis (upisnik akata francuske uprave u Rovinju, 1806). Općenito, gradivo o posjedima obitelji kao i njihova zbirka važna je ne samo za povijest obitelji, već kao izvor primarnih informacija za gospodarsku povijest te za crkvena, sociološka, lingvistička istraživanja tog područja, prvenstveno u 18. stoljeću.
Mjesta: Gologorica (Istra) ; Hum ; Rovinj ; Pazin ; Trst ; Poreč
Vrste medija: Papir ; Pergamena ; Platno
Vrste građe: knjige ; spisi ; novinski isječak
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je opisano sumarno s nekim analitičkim elementima. Formirane su sljedeće serije i podserije: 1. Gradivo obitelji Defranceshi: 1.1.Obiteljski spisi u užem smislu (ostavinski predmeti 1794/1800, parnice između članova o obitelji 1788/1801; gradivo koje se odnosi na pojedine pripadnike obitelji 1791/1934); 1.2. Spisi o posjedima obitelji (kupoprodajni ugovori, ugovori o zamjeni zemljišta, o zemljištima danima u zajam, o napoličarstvu stoke i slično, 1703/1783); 2. Miscellanea 1804/1926; 3. Zbirka obitelji: 3.1. Vjerske organizacije 1610/1805; 3.2. Svjetovne organizacije: gospodarstvo i uprava 1709/1874.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (Narodne novine, broj 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: talijanski ; hrvatski ; latinski
Pisma: latinica ; glagoljica
Napomena o jezicima i pismima: Veći dio gradiva je na talijanskom jeziku s mnogo lokalizama i latinici.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je razmjerno u dobrom stanju, osim Knjige prihoda župne crkve u Humu kojoj je potrebna restauracija. Svo je pristupačno i upotrebljivo uz pažnju s obzirom na starost i osjetljivost papira različite kvalitete i veličine.
Obavijesna pomagala: DARI-254/P - 1 Privatni arhiv Carla Defranceschi (popis)
DARI-254/SI - 1 Obitelj Defranceschi iz Gologorice (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11919
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica