Facebook
Naziv: Obitelj Nugent - Westmeath (fond)
Signatura: HR-DARI-256
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: NW (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO-13 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1829 - 1916
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 kut.
Odgovornost: Obitelj Nugent-Westmeath (stvaratelj)
Povijest jedinice: Historijski arhiv u Rijeci primio je 23.7.1973. godine (br. 04-330/1) od Muzeja revolucije po službenoj dužnosti dva svežnja gradiva iz arhiva obitelji Nugent-Westmeath. Gradivo je bilo nepopisano, a prigodom primopredaje nije izrađen zapisnik. Pri preuzimanju gradivo je privremeno popisano. Gradivo iz drugog svežnja prema tom popisu naknadno je identificirano kao gradivo Uprave Gradskog muzeja Sušak, izdvojeno te pripojeno zbirci Muzeja Hrvatskog primorja Trsat (HR-DARI-398). Također, naknadno je iz prvog svežnja (prema popisu gradiva) izdvojen 1 omot s propusnicama obitelji Linić u poseban fond Rude Linić (HR-DARI-834). Dr. Ljubinka Toševa Karpowicz je 5.11.1996. godine predala Povijesnom arhivu u Rijeci preslike iz privatne zbirke Antonija Vinzija iz Firenze, koje joj je on osobno poslao (priloženo pismo). Radi se o tiskovinama koje se odnose na genealogiju obitelji Nugent, članku iz irskih novina i obiteljskim pismima.
Način preuzimanja: Knjiga preuzetog gradiva DAR-a, upis pod br. 90.
Sadržaj jedinice: U gradivu je sadržana genealogija obitelji (1 knjiga) i razni spisi vezani uz povijest obitelji, članove obitelji, hrvatsku povijest, osobni dokumenti članova obitelji, korespondencija, računovodstveni spisi, katastarske skice Trsata, Karlovca, Parme i Modene i dr.
Mjesta: Trsat ; Karlovac ; Rijeka
Vrste medija: Papir
Vrste građe: crtež ; knjige ; Skica ; slika
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja:
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: engleski ; njemački ; talijanski ; latinski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Obavijesna pomagala: DARI-256/P - 1 Obitelj Nugent - Westmeath (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 847: Nugent Albert
HR-HDA- 1752: Nugent Laval
Napomena o dopunskim izvorima: Dio fonda (razni heraldički materijal) nalazi se u Povijesnom muzeju u Zagrebu. U Državnom arhivu u Napulju, Italija, čuva se osobni fond obitelji Nugent. U arhivu-muzeju Societa di studi fiumani u Rimu u fondu Carteggio Adamich-Nugent (1821-1828) pohranjena je korespondencija između Andrije Ljudevita Adamića i Lavala Nugenta u vezi kupovine frankopanskih dobara i drugih zajedničkih poslova.
Bibliografije: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 237
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 575
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 221
Identifikator: HR-DARI/AJ 11921
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica