Facebook
Naziv: Kartografska zbirka (fond)
Signatura: HR-DARI-277
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: K (hrvatski)
Razdoblje: 1678 - 1998
Arhivske jedinica: 409 kom
Način preuzimanja: Devet karata je 2010. otkupljeno od Domagoja Bernića iz Petrinje (DAR: Klasa 036-05/10-05/03). Karta br.205 je poklon dr.Ljubomira Ribarića iz Rijeke (14.02.1992.). 64 karata je iz gradiva inž.pukovnika Vladimira Babića (pronađeno 6.4.2013.).
Vrste medija: Papir ; Platno
Vrste građe: Plan ; Atlas ; Zemljopisna karta
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Karte su raspoređene ovisno o vrstama, odnosno području koje obuhvaćaju: 1. Rijeka planovi grada (uključujući i Sušak); 2. Karte Kvarnera i Istre; 3. Korografije; 4. Geografske karte; 5. Planovi gradova; 6. Tematske karte; 7. Hidrografske (pomorske) karte; 8. Vojne karte; 9. Katastarske mape.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Napomena o jezicima i pismima: francuski, hrvatski, latinski, njemački, talijanski, mađarski, engleski; gotica, latinica, ćirilica
Obavijesna pomagala: DARI-277/P - 1 Privremeni popis karata i nacrta kartografske zbirke (popis)
DARI-277/P - 2 Kartografska zbirka. Karte i nacrti (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11942
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica