Facebook Slike
Naziv: Zbirka razglednica (zbirka)
Signatura: HR-DARI-279
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: Ra (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: K-7 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 19. stoljeće - 20. stoljeće
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 2440 kom.
Povijest jedinice: Zbirka je formirana 1980. pod nazivom Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti tijekom prikupljanja podataka za Vodič Historijskog arhiva Rijeka. U publikaciji Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj iz 1984. zbirka je prikazana pod sadašnjom signaturom s nazivom Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti. Iz zbirke su oko 2004. izdvojene fotografije, fotokopije i nacrti te od njih oblikovane posebne zbirke. Zbirka razglednica je za Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske iz 2006. formirana kao zasebna zbirka.
Način preuzimanja: Tri razglednice Crikvenice otkupljene su 2010. od Domagoja Bernića iz Petrinje (DARI: Klasa 036-05/10-05/03). Sedam razglednica je otkupljeno 2012. od Boruta Kopanija iz Opatije (036-05/12-05/03). Četiristošezdesetipet (465) razglednica je otkupljeno 2017. od Zdravka Valentakovića iz Svetog Ivana Zeline (DARI: Klasa 036-05/17-05/01).
Sadržaj jedinice: Zbirka najviše sadrži razglednice s motivima mjesta u Primorju, Gorskom kotaru, istočnoj Istri i na Kvarnerskim otocima te ostalih krajeva Hrvatske i drugih država. Ima nešto i razglednica s motivima povijesnih događaja, ličnosti i grupa.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbirka je strukturirana u sljedećih deset serija obilježenih rimskim brojkama: I Rijeka, II Opatija, III Primorje, IV Istra, V Kvarnerski otoci, VI Gorski kotar, VII Dalmacija, VIII Ostali krajevi Hrvatske, IX Razne države, X Razne razglednice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Obavijesna pomagala: DARI-279/P - 1 Zbirka razglednice (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 11944
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica