Facebook
Naziv: Zbirka fotografija Lakoprevoznog zdruga Hrvatske legije satnika Zvonimira Parca (zbirka)
Signatura: HR-HDA-1681
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: Zbirka LPZ (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1942
Arhivske jedinica: 217 kom
Tehničke jedinica: 217 kom. (digitalni snimci u TIFF formatu)
Povijest jedinice: Fotografije je u dva foto-albuma predao autorov sin Živko Parac 8. rujna 2008. godine. Albumi su digitalizirana i fotografije pojedinačno opisane u računalnom programu Saperion, a izvornici su nakon obrade vraćeni vlasniku.
Sadržaj jedinice: Snimci su organizirani u tri serije: 1. obuka u Rivi del Garda u Italiji (155 snimaka), 2. boravak na Istočnom bojištu (55 snimaka) i 3. Razno (7 snimaka)
Izlučivanju: Gradivo je predviđeno za trajno čuvanje. Izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Digitalni medij
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Po preuzimanju foto-albuma fotografije su digitalizirane u sivoj skali i rezoluciji 600 dpi i pohranjene na storage sustavu, te zatim opisane u računalnom programu Saperion, a izvornici su nakon obrade vraćeni vlasniku.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu sa člankom 20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997).
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: HDA posjeduje samo digitalne preslike fotografija, dok se izvorni snimci nalaze kod autorovog sina Živka Parca.
Identifikator: HR-HDA/AJ 120661
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica