Facebook
Naziv: Zbirka fotografija iz Bosne i Hercegovine s kraja 19. i početka 20. stoljeća (zbirka)
Signatura: HR-HDA-2006
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1878 - 1918
Arhivske jedinica: 88 kom
Tehničke jedinica: 88 kom. (pozitivi raznih formata i tehnika)
Povijest jedinice: Zbirka je formirana iz fotografija zatečenih među nerazvrstanim akvizicijama.
Sadržaj jedinice: Zbirku se sastoji od fotografija nastalih za vrijeme austrijske uprave u Bosni i Hercegovini (kraj 19. i početak 20. stoljeća). Fotografije su različitih formata i tehnika, a prikazuju ljude i njihov život u gradovima (Travnik, Mostar, i dr.). Zbirka je podijeljena u dvije serije: 1. Portreti (29 fotografija) i 2. Mjesta (59 fotografija)
Izlučivanju: Ukupno je gradivo predviđeno za trajno čuvanje i nije vršeno nikakvo izlučivanje.
Vrste medija: Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Tijekom sređivanja 2011. godine zbirka je podijeljena u dvije serije, a fotografije su popisane i signirane. Izdvojeni su duplikati, fotografije su očišćene, uložene u novu kutiju i izrađen je popis. Zbirka je u cijelosti digitalizirana 2012. godine.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo zbirke dostupno je svim korisnicima u skladu s Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Za korištenje gradiva radi objavljivanja, potrebno je pismeno odobrenje nositelja autorskih prava za njegovo prvo ili ponovno objavljivanje. Ukoliko se gradivo koristi za potrebe znanstvenog istraživanja, nije potrebno pisano odobrenje.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dopušteno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilnikom o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Cijela je zbirka digitalizirana u siječnju 2012. godine.
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 120729
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica