Facebook
Naziv: Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-758
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-170
Razdoblje: 1951 - 1952
Arhivske jedinica: 0.02 m
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka (stvaratelj) (1951-1952)
Povijest jedinice: Ne postoje precizni podaci o tome kada je preuzeto gradivo fonda, ali to je u svakom slučaju bilo u okviru jednog od višekratnih preuzimanja gradiva likvidiranih gradskih poduzeća i ustanova. Zabilježena je tek namjera predaje jednog sanduka Direkcije arhivu u dopisu Odjela za opću upravu NO-a općine Stari Grad - Rijeka br. 01/Z-3810/1-61 od 2.II.1961. (Državni arhiv u Rijeci, br. 119 od 9.III.1961. godine). Nakon preuzimanja gradivo je pripadalo zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, da bi sređivanjem bilo izdvojeno iz njega i formirano kao zaseban fond.
Način preuzimanja: Državni arhiv u Rijeci je po službenoj dužnosti preuzeo od Skupštine općine Rijeka gradivo likvidiranih poduzeća i ustanova koja su djelovala u razdoblju od 1945. do 60-ih godina.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su samo fragmentarni opći spisi personalnog sadržaja te fragmenti financijske dokumentacije i zapisnik o primopredaji dužnosti službenika.
Izlučivanju: Nema podataka o izvršenom postupku odabiranja i izlučivanja u pismohrani. Također, nema pisanog traga o izlučivanju obavljenom u arhivu, no na temelju razlike između količine gradiva navedene u dopisu Odjela za opću upravu NO-a općine Stari Grad - Rijeka br. 01/Z-3810/1-61 od 2.II.1961. u arhivu danas pohranjenog gradiva može se pretpostaviti da je u međuvremenu gradivo odabrano i izlučeno. Tijekom sređivanja obavljeno je izlučivanje bezvrijednog gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Izrađen je arhivski popis prema vrsti i vremenu nastanka gradiva. Gradivo se nalazi u jednoj kutiji.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je srazmjerno dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-758/P - 1 Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 12420
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica