Facebook
Naziv: Zbirka fragmenata. Javna uprava nakon 1945. (zbirka)
Signatura: HR-DARI-794
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Zbirka fragmenata (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1999
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 8 kom. ; 7 kut. ; 23 svež ; 1 omotn.
Sadržaj jedinice: Oblasni narodni odbori i županije: Oblasni narodni odbor za Istru, Odsjek narodne imovine, 1947; Županija primorsko-goranska, Ured za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 1995.; 2. Okružni narodni odbori: Odjeljenje za zaštitu naroda Primorsko Goranskog okruga (OZNA), 1945 – 1947; Odsjek za unutrašnje poslove pri okružnom narodnom odboru Kočevje (Otsek za notarnje zadeve pri okrajnemu LO Kočevje), 1947; 3. Narodni odbori općina i skupštine općina: Cres, 1960-1961; Crikvenica, 1965; Mali Lošinj, 1960-1961; Senj, 1965; 4. Mjesni narodni odbori, seoski narodni (oslobodilački odbori) i mjesne zajednice : Bakar, 1945 – 1951; Crikvenica, 1948; Delnice, 1947; Kalac, 1946; Krasica, 1947.-1948.; Malinska (otok Krk), 1945; Mihotići, 1946; Nenadić (otok Krk), 1945; Omišalj, 1947; Oštrobradić (otok Krk), 1945; Pećine (Rijeka), 1964; Poganka (otok Krk), 1945; Porat-Vantačić (otok Krk), 1945; Rabac, 1945; Vodnjan, 1945; 5. Lučke kapetanije: Senj, 1945-1956; Vrbnik, 1945-1946; 6. Ostalo: Direkcija ugostiteljskih poduzeća Rijeka, 1947-1952; Grad Rijeka – Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišten, 1994; Gradsko vijeće Rijeka, 1958.-1959.; Komisija za ratne štete Kastav, 1945; Kotarska agrarna komisija Opatija, 1947; Kotarska ekspropriaciona komisija u Rijeci, 1951.; Ministarstvo obrane Republike Italije. Glavno povjerenstvo za odavanje počasti palima u ratu. Izaslanstvo za Jugoslaviju (Ministero della Difesa. Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra. Delegazione per la Jugoslavia). Zapisnici o ekshumaciji talijanskih vojnika na groblju Kozala, 1963; Mjesna zajednica ‚Kozala’- Rijeka, 1964–1966; Mjesni ured Dubašnica, 1955-1963; Primorsko-goranska županija Rijeka i Grad Rijeka. Knjiga žalosti za predsjednikom Republike Hrvatske Dr. Franjom Tuđmanom, 1999; Uprava prihoda općine Rijeka, 1991.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 12457
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica