Facebook
Naziv: Zbirka fragmenata. Političke stranke, društveno političke organizacije i sindikati (zbirka)
Signatura: HR-DARI-803
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Razdoblje: 1924 - 1974
Arhivske jedinica: 0.33 d/m
Tehničke jedinica: 20 kom. ; 3 svež
Sadržaj jedinice: 1. Političke stranke: Narodna fašistička stranka. (Partito Nazionale Fascista) - Federacija borbenih snopova Kvarnera (Federazione dei Fasci di Combattimento del Carnaro), Rijeka, 1929-1944; Odbor Labin (Comitato Albona), Labin, oko 1920; 2. Pokrajinska federacija fašista trgovaca (Federazione provinciale fascista commercianti), Rijeka, 1931; Pokrajinska federacija borbenih snopova Istre (Federazione dei Fasci di Combattimento dell’Istria), Pula; 1934 - 1940; P.L.E. - nepoznata politička grupacija, oko 1930; 2. Društveno-političke organizacije: DPO na području Dubašnice i Poljica (komunistička partija, antifašistički front žena, narodna fronta, komunistička omladina), 1944 –1946; Glavni odbor Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske – Zagreb, 1949 – 1950; Glavni štab frontovskih radnih brigada na izgradnji pruge Lupoglav – Štalije u Istri, 1945; Gradski odbor saveza ratnih vojnih invalida Opatija, 1949; Kotarski odbor AFŽ Pag, 1945.; Kotarski odbor Narodne fronte Opatija, 1947?; Kotarski savjet Saveza pionira Crikvenica, 1950 - 1951; Mjesni komitet KPH Sv. Matej, 1951; Mjesni odbor Narodne fronte Ičići, 1950; Mjesni odbor Narodne fronte Mošćenička Draga, 1951; Mjesni odbor Narodne fronte Selce, 1949 – 1950; Oblasni komitet NOH-e za Hrvatsko primorje, 1950 – 1951.; Okružni komitet KPH za Gorski kotar, 1943-1946; Okružni komitet KPH za Hrvatsko Primorje, ?; Okružni komitet SKOJ-a za Rijeku, 1944; Općinski komitet SKH Krmpote-Ledenice, 1954; Općinski komitet SKH Vrbovsko, 1957; Općinski odbor SUBNOR-a Sušak, 1961; 3. Slavensko talijanska antifašistička unija: Gradski odbor Cres, oko 1945; Mjesni odbor Matulji, 1946.; 4. Sindikati: Sindikalna podružnica staklobrusačke radnje „Ogledalo“ Rijeka, 1955.; Sindikalna podružnica Zanatske radne „Bitoraj“ Rijeka, 1961; Sindikalna podružnica upravnih radnika općine Čabar, 1974.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 12466
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica