Facebook
Naziv: Zbirka fotografija (zbirka)
Signatura: HR-DAOS-2035
Imatelj: Državni arhiv u Osijeku
Razdoblje: 1850 - 1972
Arhivske jedinica: 1319 snim
Tehničke jedinica: 1319 kom. (1312 pozitiva, 6 negativa na staklu, 1 negativ)
Povijest jedinice: Fotografije su se u DAOS-u nalazile u raznim fondovima te su tijekom vremena pri obradi vađene i odlagane u nekoliko kartonskih kutija. Većina fotografija nisu imale signaturu fonda iz kojega su vađene tako da je bilo gotovo nemoguće utvrditi pripadajući fond. Radi lakšeg snalaženja među fotografijama 2011. godine odlučeno je da se podijele na serije i opišu analitički. Veliki broj fotografija su portreti poznatih europskih ateliera tako da su serije podijeljene prema vrstama portreta.
Način preuzimanja: Gradivo zbirke nije predavano u jednom navratu jer su fotografije u DAOS stigle u okviru raznih drugih fondova.
Sadržaj jedinice: Zbirka sadrži 1 319 fotografija (1 312 pozitiva, 6 negativa na staklu, 1 negativ), a podijeljena je na serije u kojima se nalaze ženski, muški i dječji studijski portreti, skupni studijski portreti, ženski, muški i skupni spontani (vanjski) portreti, školski skupni portreti, skupni portreti udruga i ostali motivi. Fotografije su snimljene u razdoblju od 1850. do 1972. godine.
Fotografije zbirke snimili su sljedeći fotografi: Aberle, Franz; Adéle; Adler, M.; Albini, Stjepan; Angerer, L. & V.; Arnold, Ferd.; Aschwanden, M.; Bahrynowicz, T.; Batinić, J.; Bauer, Francois; Beer, Alois; Begović; Beisman, Andrija; Bertel, Eduard; Bidischini, Enrico; Bonivento, G.; Borović, A.; Brauner, A.; Breslmeyr, Josef; Brodszky, M.; Brucka, M. (?); Brüder, Paul; Buchwald; Bude, Leopold; Bugarović, Ljubo; Cenič, Mirko; Cvenić, M.; Čirić – Erdoglija, K.; Ćapanda, Stevan; Danica; David, J.; De Jongh Freres; Dimitrijević, P.; Diwald, J.; Drory, E.; Eckert, H.; Elvira; Esser, Jos. – Koenen, Jos; Exner, Julius; Exner, Károly; Fähnisch; Ferber, J.; Fischer, Emil; Fryuta, Ivan; Funk ili Hunk, Antonio; Gejer, Dragutin; Gemes (?); Gericke, Paul; Goldberger, Rezsö; Goszleth, István; Goudstikker, Inh. Sophia; Gutmann, Ludvig; Hanfstängl, Franz; Hay, Sigmund; Heingartshofer, K.; Heiszig, E.; Henner, B.; Hruška, J.; Huber, A.; Hueber, Leopold; Indszenty, M.; Jahudka, Josef; Jech, Carl; Jech, F.; Jelufsich, E.; Jelussich; Jenčik, V.; Jg. Funck; Jobst; Jovanović, Milan; Kiler, Branko; Klein J.; Klösz. Gy.; Knauer, Julius; Knebel, Jenö; Knittel, Georg; Koelo; Köhler & Saemann; Koller, Károly; Kozmata, Ferencz; Kraatz, Fritz; Krapek, Heinrich; Kremer; Krzinanek, Rudolf; Krziwauek; Kuba, F.; Kuntarić, Dr. Đuro; Kurfiss, G.; Laforest, Franz; Lafranchini, H. pl.; Landau, Alexander; Lechner, Franz; Lechner, R. (Wilh. Müller); Legradić, Fred; Letzter S.; Liška, Boh. L.; Lobenwein, V.; Löwy, J.; Mai; Makart, Hans; Marin, Rudi; Mártonfy, Gy.; Mayer, Albert; Mayer, Ferd.; Mayer, György; Merčep; Merkado és Kemény; Miletić, Antun; Mosinger; Niederhoff, R. F.; Oblt. L. David, copie Ch. Scolik; Othmar v. Türk; Pátz, Hermin; Peštanac, Sava; Pete, Gyula; Petr…(?), Stjepan; Petrović; Pietzner; Pietzner, C.; Pirka, Josef; Pleyers, W.; Pokorny; Posseit Smichov; Prodanović, S.; Prömmel & Steiner; Rajšić, N.; Rechnitzer, János; Rechnitzer, Ottokar; Richter, S.; Ritz; Rosenblütha, W.; Rottmayer, J. B.; Samson; Schädler, A.; Scheffler N. J.; Schlotter, I.; Schöfer, Eugern; Scholik, Charles; Schrecker, J.; Schrecker, M.; Schröder, Karl; Schulterer, Slavko; Sedlaček, Ant.; Seiler; Sellin, Erich; Singer, Josef; Stagl, F.; Standl, Ivan; Stefany; Stefany, Otto; Stetkiewicz, B.; Stojanovits, T.; Strelisky; Stühler; Sviričević, Franjo; Szallopek, Nicola v.; Szege; Székely, Madár (?); Szigeti, Henrik; Šimić, M.; Špoljarić; Šušak; Varga, G. & I.; Varnai, Ludwig; Vegner; Vogl és Pabar; Wanderer, Hans; Wegner; Wegner, Martin; Weinberger, Heinrich; Weiner, Adolf; Zámečník, J. a Tomáš, J.; Zentner, S.
Zbog velikog broja stvaratelja (fotografa) ove zbirke točnije njih 176 neće biti istraženi biografski podaci. Spomenuti fotografi djelovali su širom Europe i to u sljedećim državama: Hrvatska, Francuska, Njemačka, Engleska, Italija, Rusija, Grčka, Švicarska, Austrija, Poljska, Češka, Slovačka, Rumunjska, Bugarska, Ukrajina, Mađarska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Srbija te u SAD-u. Veliki broj fotografa imao je vlastiti atelier dok je jedan manji broj to radio u privatne svrhe. Djelovali su od 1850. do 1972. godine. Fotografije koje su snimali bile su uglavnom studijski ili spontani (vanjski) portreti
Izlučivanju: Ne postoje podaci o provedenom postupku odabiranja i izlučivanja kod stvaratelja. Prilikom obrade i sređivanja ovoga fonda u Arhivu nije izlučeno gradivo.
Vrste medija: 1319 Fotografija
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivsko gradivo je sređeno u skladu s Općom normom za opis arhivskoga gradiva ISAD (G) i Međunarodnom normom arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji ISAAR (CPF) u kombinaciji sa elementima opisa koji su sastavni dio računalnog programa za arhiviranje fotografija po imenu SAPERION koji koristi i preporuča Hrvatski državni arhiv. Budući da Državni arhiv u Osijeku nema navedeni računalni program na osnovu stručne literature i konzultacija došlo se do elemenata opisa koji su nužni u opisu fotografije. Elementi opisa koji su korišteni za izradu ovoga analitičkog inventara su sljedeći: 1. Signatura, 2. Naziv fotografije, 3. Opis fotografije, 4. Snimak, 5. Vrijeme nastanka, 6. Mjesto nastanka, 7. Format, 8. Medij, 9. Tehnika, 10. Polaritet, 11. Napomena.
Zbirka je podijeljena na sljedeće serije: 1. Ženski studijski portreti, 2. Muški studijski portreti, 3. Dječji studijski portreti, 4. Skupni studijski portreti, 5. Ženski spontani (vanjski) portreti, 6. Muški spontani (vanjski) portreti, 7. Skupni spontani (vanjski) portreti, 8. Školski skupni portreti, 9. Skupni portreti udruga, 10. Ostali motivi.
Unutar serija vode se različiti motivi kao zasebni predmeti sa svim svojim pozitivima, negativima ili negativima na staklu. Svaka je serija napravljena u obliku tablice s elementima opisa u 11 stupaca. Građa je zatečena kao poprilično izmiješana tako da je bilo nužno razvrstavanje u serije radi lakšeg snalaženja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Osijeku.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva i Cjeniku usluga Državnog arhiva u Osijeku.
Jezici: engleski ; bugarski ; češki ; francuski ; hrvatski ; mađarski ; njemački ; poljski ; srpski ; slovenski ; talijanski ; rumunjski ; ruski ; slovački
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Napomena o jezicima i pismima: U gradivu zbirke postoje još i grčki i bosanski jezik.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je u dobrom stanju. Za pregled negativa preporučljivo je korištenje rasvjetljivača negativa/dijapozitiva, povećala, pincete i pamučnih rukavica.
Obavijesna pomagala: DAOS-2035/AI - 1 Zbirka fotografija (analitički inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Jedan od načina skrbi o fotografijama nekada je u arhivima bilo uklanjanje te vrste gradiva iz zbirki pisanih dokumenata i stvaranje zasebne zbirke. Takav slučaj upravo je Zbirka fotografija HR-DAOS-2035 tako da je danas gotovo nemoguće utvrditi iz kojih fondova su vađene fotografije.
Identifikator: HR-DAOS/AJ 126531
Status zapisa: nacrt zapisa
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica