Facebook
Naziv: Kalnička vinarska zadruga Kalnik (fond)
Signatura: HR-DABJ-159
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kalviza Kal (hrvatski)
Razdoblje: 1936 - 1945
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 13 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Kalnička vinarska zadruga Kalnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet od strane Poljoprivredne zadruge Kalnik dana 22.08.1977. godine, a evidentiran je u knjizi akvizicije III. pod rednim brojem 318. Dio gradiva je naknadno preuzet u sklopu Poljoprivredne zadruge Kalnik u stečaju, koja je predana od strane stečajnog upravitelja Darka Šketa dana 26.08.2003. godine što je evidentirano u knjizi akvizicije IV. pod rednim brojem 712.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži opće spise, sjedničke zapisnike organa upravljanja, projektne dokumentacije i financijske dokumentacije.
Izlučivanju: Gradivo fonda nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-159/SI - 1 Kalnička vinarska zadruga Kalnik (sumarni inventar)
DABJ-159/V - 1 Kalnička vinogradarska i voćarska proizvođačka i prerađivačka zadruga Kalnik (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1266
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica