Facebook
Naziv: Poslovno udruženje prerađivača kože i tekstila u zanatstvu Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1033
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 115 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1962 - 1963
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Poslovno udruženje prerađivača kože i tekstila u zanatstvu Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno iz fonda Opći poslovni savez "Zadrugar" Rijeka (HR-DARI-999).
Sadržaj jedinice: 1. Djelovodnik 1962. i 2. Opća poslovna prepiska 1963.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 127205
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica