Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola "R. Franchetti" Drenova (fond)
Signatura: HR-DARI-1040
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Scuola Elementare Italiana „R. Franchetti„ di Drenova (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-98 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1942 - 1946
Arhivske jedinica: 0.01 m
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Talijanska osnovna škola "R. Franchetti" Drenova (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je u razdoblju od 2008. do 2010. godine (Klasa: 036-05/10-02/02, Ur.br. 2170-53-04-10-01) preuzeto od OŠ/SE Belvedere Rijeka u okviru pedagoške dokumentacija talijanskih osnovnih škola i tečajeva koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Po preuzimanju formiran je arhivski fond i izrađen arhivistički popis.
Način preuzimanja: Upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 386/2011.
Sadržaj jedinice: 1. Zapisnik o završnim ocjenama (processo verbale dello scrutino) IV. i V. razred, šk. god. 1942/43 i 2. Popis svih učenika sa završnim ocjenama (elenco generale della scolaresca con le classificazioni definitive) I.-V. razred, šk. god. 1945/46.
Vrste građe: knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1040/P - 1 Talijanska osnovna škola „R. Franchetti“ Drenova (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 130085
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica