Facebook
Naziv: Talijanska osnovna škola Kozala (fond)
Signatura: HR-DARI-1042
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Scuola elementare italiana di Cosala (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS-100 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1945 - 1953
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 51 knj. (Knjige su smještene u jednoj arhivskoj kutiji.)
Odgovornost: Talijanska osnovna škola Kozala (stvaratelj) (1945-1953)
Povijest jedinice: Gradivo je u razdoblju od 2008. do 2010. godine (Klasa: 036-05/10-02/02, Ur.br. 2170-53-04-10-01) preuzeto OŠ/SE Belvedere Rijeka u okviru pedagoške dokumentacija talijanskih osnovnih škola i tečajeva koji su djelovali u razdoblju od 1945. do 1960. godine. Po preuzimanju formiran je arhivski fond i izrađen arhivski popis.
Način preuzimanja: Upis u Knjizi preuzetog gradiva pod br. 386/2011.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži pedagošku dokumentaciju iz razdoblja dok je škola djelovala kao četverogodišnja talijanska: razredne imenike, školske dnevnike, popise učenika sa završnim ocjenama, godišnje i tjedne rasporede gradiva, dnevnike rada te glavni imenik svih polaznika iz razdoblja 1946-1953.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki, a unutar školskih godina po vrsti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1042/P - 1 Talijanska osnovna škola Kozala (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 130123
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica