Facebook
Naziv: Zvonimir Turina (fond)
Signatura: HR-DARI-1047
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 53 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1919 - 1993
Arhivske jedinica: 0.15 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. (nešto većih dimenzija od standardne)
Odgovornost: Turina, Zvonimir (stvaratelj) (1900.-1987.)
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR 23. veljače 2011. iz knjižnice Filozofskog fakulteta u Rijeci
Sadržaj jedinice: 1. Kartica br. 1, kao i gradivo pod istim brojem nedostaju;
2. ''Bracera va boci'' (roman u čakavštini) Riječko književno i naučno društvo, Rijeka, 1972., str. 5–86.;
3. ''Profesor Omikron'' (roman) Vlastita naklada, Rijeka, str. 3–64.;
4. ''Ča se je zgodilo, Lucice moja'' (igrokaz ''Traget'', pjesme, crtice i mala gramatika) Vlastita naklada, Z. T. Račkoga 30, Rijeka, 1977., str. 3–22.;
5. ''Libar roda turinskog i Franko'' (od nastanjivanja u primorskom kraju, te od 1673.–1969.), rodoslovlje Vlastito izdanje, Rijeka, 1969., str. 3–130.;
6. ''Tumačenje nekakvih čakavskih besed'' Čakavska beseda, br. 4., 1986., str. 28.;
7. ''Štraca kapitan'' (pjesma), Čakavska beseda, br. 5., 1986., str. 19.;
8. ''Nekad bilo…'' (pjesma) Čakavska beseda, br. 11., 1991., str. 18.;
9. Varie: - riječi za ''Riječnik čakavskih izraza''., autobiografija, -crtice, - mala gramatika, - pjesme, -uzrečice; (rokovnik, rukopis); 10. Proza: I. ''Izvadak iz 7. pisma'', rukopis, trgovački papir; II. ''Bakrčke tunere'', strojopis, format A-4; III. ''Pripovist o muliću'', strojopis, format A-4; IV. ''Ladva'', strojopis, format A-4; V. ''Sa izložbe Salvara Mascarelli'', rukopis (olovka); VI. ''Tri robijaša'', rukopis (olovka); VII. ''Intima o moru'' (''nezaboravni utisci…''); Na plićaku; - Na paladi (Bakarac); - Na hrusti nad morem; - Sidro; - Jedro; - Vesla; - Krmilo (timun); - Udica- Jarbol (katarka); - Svjetioničar; - Valovi; - Po morskom dnu; - Oblaci; - U sutonu i noći; - Kamen; - Bura; - Morski vuk; Strojopis, format A-4; VIII. ''O moru…(Tko? Kada? Gdje?)'', rukopis ''Intime o moru'', bilježnica;
11. Pjesme (Poezija) I. '' Martin prodava 'fiću' '', strojopis, A-4 format, bijeli papir (arak); II. ''Pjesma bez naslova'', rukopis (olovka), trgovački papir; III. ''Ribarska'', rukopis, trgovački papir; IV. Bez naslova, rukopis, trgovački papir, format A-4; V. ''Mornariću, sivi tiću!'', strojopis; VI. ''Sušački pandolo'', rukopis, bilježnica; VII. Bez naslova, rukopis (olovka), trgovački papir; VIII. Bez naslova, rukopis (olovka), trgovački papir, format A-4; IX. ''Našen kraju'', rukopis (olovka); X. ''Galebu!'', rukopis (olovka); XI. ''Lula morskog vuka'', strojopis; XII. ''Na turneri'' (Hrv. Glas kal., 1964., Croatian Voice Almanac, Pjesme u Čakavštini, str. 137.); ''Minji'' (Hrv. Glas kal., 1964., Croatian Voice Almanac, Pjesme u Čakavštini, str. 138.), ''Noć na jadranu'' (Isto), ''Morski vuk'' (Isto), ''Žena je došla'' (Isto), ''Pod zemjun'' (Isto), ''Spred sna'' (Isto); XIII. Bez naslova, rukopis (olovka), (pored proze ''Tri robijaša'');
12. I. ''Poslovice'', strojopis i rukopis, format A-4; II. ''Poslovice'', strojopis i rukopis, format A-4; III. ''Poslovice'' – šegave besedi'', rukopis;
13. Uzrečice i pitalice, Uzrečice (osim onih navedenih u rječniku); Pitalice, strojopis i rukopis, format A-4, 2 primjerka;
14. Leksikografski materijal: I. suvišne tuđice; II. lična imena; III. popis čakavskih riječi na slovo K i N, M i U; IV. termini vezani uz rad u vinogradu; V. nazivi za novac i mjere; VI. tekst sa specifičnim erminima vezanim uz primorje (Bakar) I. suvišne tuđice; II. lična imena; III. popis čakavskih riječi na slovo K i N, M i U; IV. termini vezani uz rad u vinogradu; V. nazivi za novac i mjere; VI. tekst sa specifičnim terminima vezanim uz primorje (Bakar); VII. ostalo;
15. ''Zvukovi mora'' (filmski scenarij i redoslijed filmskih snimaka); - bilježnica, A-4 format, trgovački papir, strojopis;
16. Igrokazi i drame, I. ''Haračenje'' - početak igrokaza (2 str.), običan papir, strojopis; II. Fragmenti nekih igrokaza – bilježnica, trgovački papir, rukopis; III. ''Zvukovi mora'' (drama u 3 čina) – trgovački papir, A-4, strojopis; IV. ''Nesane noći jedne ljubavi'' (drama); V. ''Nesane noći'', prepravljeni tekst – običan papir i trgovački papir, format A-4, strojopis; VI. ''Lift'' – binotehnička komedija del arte u 3 djela - bilježnica, običan papir, format A-4, strojopis - nacrt pozornice - dovršeno: 7.8.1955.; VII. ''Zvukovi mora'' (drama); VIII. ''Telefon'' (drama) - žuti fascikl, trgovački i obični papir, format A-4, strojopis; IX. ''Onaj drugi'' (drama) - trgovački papir, format A-4, strojopis - dovršeno: 25.9.1954.;
17. - bilješke, - novinski članci;
18. - pisma,- pozivi,- obavijesti;
19. - računi; xx -analitičke kartice, - bilješka o gradivu i primopredaji u Državni arhiv u Rijeci
Vrste građe: rukopisi ; sitni tisak
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 130941
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica