Facebook
Naziv: Mehaničko-instalaterska radnja "Solidnost" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1051
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 124 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1958
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Mehaničko-instalaterska radnja "Solidnost" Rijeka (stvaratelj) (1955-1958)
Povijest jedinice: U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno u zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sadrži fragmentarno sačuvane serije općih spisa za cijelo razdoblje, prijave-odjave radnika, prijave o povredama na radu, isplatne liste i police osiguranja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po vrsti i kronološki. Izrađen je popis arhivskih jedinica.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1051/P - 1 Mehaničko-instalaterska radnja "Solidnost" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132711
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica