Facebook
Naziv: Soboslikarska i ličilačka radnja "Spektar" Rubeši - Kastav (fond)
Signatura: HR-DARI-1052
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 125 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1955 - 1957
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Soboslikarska i ličilačka radnja "Spektar" Rubeši - Kastav (stvaratelj) (? -1958.)
Povijest jedinice: U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Način preuzimanja: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197.
Sadržaj jedinice: Gradivo je fragmentarno. Sačuvana su rješenja o dječjem dodatku (1956-1957) i isplatne liste (1955-1956).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice su sređene po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1052/P - 1 Soboslikarska i ličilačka radnja „Spektar“ Rubeši - Kastav (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132712
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica