Facebook
Naziv: Direkcija za gradska otkupna poduzeća Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1068
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU-273 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1950 - 1952
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Direkcija za gradska otkupna poduzeća Rijeka (stvaratelj) (1950.-1952.)
Povijest jedinice: Ne postoje precizni podaci o tome kada je preuzeto gradivo fonda, ali to je u svakom slučaju bilo u okviru jednog od višekratnih preuzimanja gradiva likvidiranih gradskih poduzeća i ustanova. Zabilježena je tek namjera predaje jednog sanduka Direkcije gradskih trgovačkih poduzeća Rijeka arhivu u dopisu Odjela za opću upravu NO-a općine Stari Grad - Rijeka br. 01/Z-3810/1-61 od 2.II.1961. (Državni arhiv u Rijeci, br. 119 od 9.III.1961. godine). Moguće je da se i ovo gradivo nalazilo u tom sanduku jer je Direkcija gradskih trgovačkih poduzeća vodila posao likvidacije Direkcije gradskih otkupnih poduzeća. Gradivo je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Završni računi direkcije i poduzeća pod njenom nadležnošću (1950. i 1951.), likvidacija poslovanja (1951. i 1952.).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Arhivske jedinice su sređene po vrsti i kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1068/P - 1 Direkcija za gradska otkupna poduzeća Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132756
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica