Facebook
Naziv: Turistička zajednica grada Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1070
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 143 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1954 - 2012
Arhivske jedinica: 15.04 m
Tehničke jedinica: 15 kut. ; 1 svitak ; 51 reg. ; 15 fasc. ; 26 svež ; 12 knj. ; 7 foto-alb. ; 83 vid. kaz. ; 27 audio kazeta ; 26 DVD ; 34 CD
Odgovornost: Turistička zajednica grada Opatija (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je DAR-u predao stvaratelj 2010. i 2012. godine, zajedno s gradivom prednika, Turističkog saveza općine Opatija (HR-DARI-733), gradivom turističkih društava Opatija (HR-DARI-731), Ika (HR-DARI-1183) i Volosko (HR-DARI-1185) te gradivom Turističke zajednice mjesta Ika (HR-DARI-1183).
Način preuzimanja: DAR - akvizicija 381 (2010. g.) i Klasa: 036-05/13-02/02 (2012. g.)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži urudžbene zapisnike općih spisa, gradivo o osnivanju TZ, plansko-analitičke spise turizma, turističke referate, okružnice, promidžbene spise, spise o sajmovima i prezentacijama izvan Opatije, spise o kongresnom turizmu, statistike, popise iznajmljivača, knjige gostiju, spise o proslavama obljetnica opatijskog turizma, turističkim manifestacijama i karnevalu, zdravstvenom turizmu i Thalassoterapiji, uvedbi automatske meteorološke stanice, postavljanju i otkrivanju spomen obilježja, akciji Opatija - Grad muzej i druge izdvojene predmete. Sadrži također gradivo o suradnji s drugim turističkim zajednicama Kvarnerske rivijere, prepisku s Hrvatskom gospodarskom komorom. Regionalnom komorom Rijeka, prepisku s prijateljskom općinom Castel S. Pietro Terme u Italiji, planove rada, financijske planove i izvješća, sitni tisak, publikacije, plakate, fotografije, audio zapise serije emisija Radio Capodistria "Sogni di vacanza" i drugih emisija, turističke VHS, CD i DVD zapise, suvenire i memorabilije (plakete, medalje, ogrlice, zastava i zastavice "160. godina opatijskog turizma", kopče, tende, natjecateljski brojevi).
Dopuna: Gradivo stvaratelja koji i dalje djeloje
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je razvrstano na dva podfonda: 1. Gradivo preuzeto 2010. i 2. Gradivo preuzeto 2012. godine. Prvi podfond je podijeljen na osam serija: 1.1. Plansko-analitički spisi, 1.2. Prepiska s Hrvatskom gospodarskom komorom. Regionalna komora Rijeka, 1.3. Izdvojeni predmeti, 1.4. Sitni tisak, 1.5. Publikacije, 1.6. Plakati, 1.7. Fotografije i 1.8. VHS videozapisi. Drugi podfond je sređen prema rednom broju jedinica primopredajnog zapisnika.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski ; engleski ; francuski ; njemački
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano. Fotografije, video i audiozapisi se čuvaju u klimatiziranom spremištu
Obavijesna pomagala: DARI-1070/P - 1 Turistička zajednica grada Opatija. Popis gradiva preuzetog 2010. i 2012. godine (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Kod stvaratelja
Opća napomena: Fond iznimno sadrži i nešto gradiva prednika, koje nije izdvajano kako bi se sačuvale sadržajne cjeline.
Identifikator: HR-DARI/AJ 132763
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica