Facebook
Naziv: Mjesna konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1076
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 118 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1975 - 1976
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Povijest jedinice: Gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani Mjesne zajednice Lovran, upisano u zajedničku arhivsku knjigu i skupa preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, ali popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: Zapisnici Zbora građana 1975-1976.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 133199
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica