Facebook
Naziv: Mjesni ured Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1077
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 277 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1956 - 1974 (Nedostaje gradivo za razdoblje 1959-1968.)
Arhivske jedinica: 6 cm
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Mjesni ured Lovran (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je bilo pohranjeno u pismohrani Mjesne zajednice Lovran, upisano u zajedničku arhivsku knjigu i skupa preuzeto u DARI.
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika, ali popisano, preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: 1. Urudžbeni zapisnik 1956.-1958.
2. Spisi Stambene komisije 1969.-1974
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1073/P - 1 Popis odabranog gradiva za predaju u DAR (popis)
Napomena o dopunskim izvorima: Najveći dio fonda se najvjerojatnije nalazi u pismohrani Općine Lovran.
Identifikator: HR-DARI/AJ 133200
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica