Facebook
Naziv: Općina Lovran (fond)
Signatura: HR-DARI-1081
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 279 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1992 - 2009
Arhivske jedinica: 25 cm
Tehničke jedinica: 6 svež ; 10 kom.
Odgovornost: Općina Lovran (stvaratelj)
Način preuzimanja: Gradivo je bez primopredajnog zapisnika i popisa preuzeto u srpnju 2010. od Općine Lovran.
Sadržaj jedinice: 1. Blagajna, stornirani računi, 1994., 1996.,
2. Glasački listići za izbor Županijske skupštine PGŽ. Biračko mjesto 4, 2001?,
3. Zakupnine 1999?,
4. Razni upravno-pravni spisi 1992.-1997., važno!!
5. Izbori za općinska tijela općine Lovran i za županijska tijela PGŽ, 2009.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gadivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) i Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se nalaze kod stvaratelja, koji je još djelatan.
Identifikator: HR-DARI/AJ 133203
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica