Facebook
Naziv: Kupališno povjereništvo Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-1079
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 141 (Državni arhiv u Rijeci)
Stara signatura: JU - 18, kut. 531 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1933 - 1937
Arhivske jedinica: 8 cm
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Kupališno povjereništvo Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je oblikovan 2011. godine. Do tada gradivo se nalazilo u fondu Gradsko poglavarstvo Sušak (HR-DARI-23, kut. 531).
Način preuzimanja: Gradivo je preuzeto 11. veljače 1953. od Gradskog narodnog odbora Rijeka.
Sadržaj jedinice: 1. Poslovni red iz 1933.,
2. Knjiga evidencije prolaznih stanara i gostiju u konačištu Schweikart - Sušak 1934.-1935.,
3. Izvješće o poslovanju za 1935. (u prilogu "Primorske novine" od 29. 8. 1935.),
4. Popisi osoba koje su boravile u hotelima i konačištima u Sušaku 1936.-1937. (među inima nogometaši kluba HAŠK Zagreb i jednog kluba iz Beograda),
5. Poslovna korespondencija 1936.,
6. Popis hotelskih i privatnih soba za iznajmljivanje 1936?,
7. Prijedlog programa rada za 1937.,
8. Podaci o hotelima i svratištima u Sušaku god.?
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je strukturiran kronološki po predmetima.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DARI/AJ 133245
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica