Facebook
Naziv: Osnovna škola Gornja Bebrina (fond)
Signatura: HR-DASB-124
Imatelj: Državni arhiv u Slavonskom Brodu
Skraćeni nazivi: OŠGB (hrvatski)
Razdoblje: 1890 - 1961
Arhivske jedinica: 0.25 d/m
Tehničke jedinica: 69 knj. ; 0.50 kut.
Odgovornost: Osnovna škola Gornja Bebrina (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni je arhiv u Slavonskom Brodu preuzeo 1998.godine arhivsko gradivo gornjobebrinske škole od Osnovne škole „Vladimir Nazor” Slavonski Brod zajedno sa gradivom ostalih područnih škola. Preuzeto je gradivo iz razdoblja 1890. – 1961. Gradivo je preuzeto u djelomično sređenom stanju, zajedno s popisom gradiva , a sadrži knjige i 8 pojedinačnih spisa. Osnovna škola- stvaratelj fonda sada djeluje kao područna škola u sastavu brodske škole “Vladimir Nazor”, a ne više kao samostalan subjekt.
Način preuzimanja: Državni je arhiv u Slavonskom Brodu preuzeo 18. lipnja 1998. godine arhivsko gradivo od Osnovne škole „Vladimir Nazor” Slavonski Brod. To je učinjeno po službenoj dužnosti temeljem čl. 14 i 15. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 105/ 1997). Tom prilikom je preuzeto gradivo sljedećih škola: Donja Bebrina, Gornja Bebrina, Gornja Vrba, Ruščica, Klakar. Podatke o predaji nalazimo u zapisniku o primopredaji od 23. lipnja 1998. godine urbroj: 2178-19-06-98-4 te u Knjizi primljenog gradiva br.I. Gradivo fonda je upisano u Knjigu primljenog gradiva br. I. pod brojem 131/4 na str. 152-154, te u Knjigu općeg inventara I pod br.221 na str.196.
Sadržaj jedinice: Fond ove osnovne škole se sastoji od pedagoške dokumentacije: imenika, popisa školskih sposobnjaka te 8 komada pojedinačnih spisa, zatim urudžbenog zapisnika i blagajničkog dnevnika. Spomenica sa , nažalost, još uvijek nalazi u školi jer se i danas upisuje u istu.
Izlučivanju: Tijekom sređivanja gradiva u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu nije izvršeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 69 knjige ; 8 spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: 1. Pedagoška dokumentacija 1890.-1961. 1.1. Glavni imenici 1890.-1961. 1.2. Razredni imenici 1895.-1960. 1.3. Popis školskih sposobnjaka 1941.-1947. 2. Opće poslovno dopisivanje Urudžbeni zapisnik 1941.-1957. 3. Financijska dokumentacija Blagajnički dnevnik 1935.godina Spisi 1.3 Popis školskih sposobnjaka -1 popratni spis iz 1944-1945. 1.4. Potvrde( liječničke) 1940.-1952.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima( NN br. 105/1997) i Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN br. 67/1999). Osobni podaci koje sadržava pedagoška dokumentacija dostupni su 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se ti podaci odnose.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i umnožavanja utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Slavonskom Brodu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Knjige i spisi su u dobrom stanju, nema mehaničkih oštećenja.Jedino kod nekih knjiga nedostaju korice odnosno naslovne stranice.
Obavijesna pomagala: DASB-124/P - 1 Osnovna škola Gornja Bebrina (popis)
DASB-124/SI - 1 Osnovna škola Gornja Bebrina (sumarni inventar)
Restauracija: Nije izvršena restauracija.
Identifikator: HR-DASB/AJ 13455
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica