Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Pula (fond)
Signatura: HR-DARI-1089
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 280 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1962 - 1962
Arhivske jedinica: 4 cm
Tehničke jedinica: 3 knj.
Odgovornost: Narodni odbor Kotara Pula (stvaratelj)
Povijest jedinice: Izdvojeno tijekom sređivanja fonda Narodni odbor kotara Rijeka (HR-DARI-78).
Način preuzimanja: Preuzeto oko 1970. bez popisa i primopredajnog zapisnika.
Sadržaj jedinice: 1. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u organima uprave Narodnog odbora kotara Pula 1962.;BR> 2. Pravilnik o raspodjeli sredstava za osobne dohotke službenika 1962., Pravilnik o načinu utvrđivanja normi radnog učinka službenika na radnim mjestima daktilografa u daktilobirou i o raspodjeli sredstava za osobne dohotke 1962., Pravilnik o osobnim dohocima vozača osobnih vozila i čistačica 1962., Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova 1962.;
3. Upisnik predmeta utvrđivanja radnog staža 1962.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Državni arhiv u Pazinu
Arhivske jedinice: HR-DAPA- 465: Narodni odbor kotara Pula
Identifikator: HR-DARI/AJ 135388
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica