Facebook
Naziv: Ženska stručna škola u Crikvenici (fond)
Signatura: HR-DARI-1091
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 103 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1902 - 1959
Arhivske jedinica: 0.80 d/m
Tehničke jedinica: 160 knj.
Odgovornost: Ženska stručna škola u Crikvenici (stvaratelj)
Povijest jedinice: Stjecajem okolnosti gradivo se steklo u pismohrani Srednje škole Dr. Antuna Barca u Crikvenici.
Način preuzimanja: Preuzeto 2011. od Srednje škole Dr. Antuna Barca, Crikvenica. DAR: Klasa 036-05/11-02/05.
Sadržaj jedinice: Glavni imenici, priručni imenici, dnevnici (razredne knjige), godišnja izvješća, popisi polaznika (popisi školskih sposobnjaka), zapisnici o završnim ispitima.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je preuzeto popisano ali nesignirano. Pri prvom pregledu utvrđeno je da primopredajni popis ne odgovara stvarnom stanju. Gradivo je potom razvrstano na šest serija i unutar serija sređeno kronološki odnosno po školskim godinama i razredima od nižih prema višima. Prema tom planu je ponovno popisano i signirano. Serije su sljedeće: gradivo o završnim ispitima, popisi polaznica, godišnja izvješća, glavni imenici, priručni imenici i dnevnici i razredne knjige.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1091/P - 1 Ženska stručna škola u Crikvenici (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 135531
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica