Facebook
Naziv: Poslovno udruženje Stočar (fond)
Signatura: HR-DAST-100
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PUS (hrvatski)
Razdoblje: 1964 - 1970
Arhivske jedinica: 1 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 12 kut.
Odgovornost: Stočar - poslovno udruženje (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja od Arhiva u Splitu građa se nalazila kod "Službeni list SFRJ", u zgradi u Omladinskoj ulici br.4, bivši "Zadružni savez u Splitu". Građa se nalazila u dobrom stanju, u omotima.
Način preuzimanja: 1972. godine Zadružni savez - Split, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži spise i knjige iz razdoblja 1964-1970: I. Djelovovodni protokol s administrativnim spisima 1964-1970; II. Normativni akti i razno 1966-1970; III. Zapisnici sjednica Upravnog odbora i ugovori 1966-1970; IV. Završni račun i periodični obračuni 1965, 1966, 1967. i 1969; V. 1. Ugovori o osnivanju Regionalnog poslovnog udruženja za stočarstvo Split i pristupne izjave članica, 2. Isplatne liste radnika 1964-1970, 3. Blagajnički izvještaji 1964-1970; VI. 1. Knjigovodstveno-financijski dnevnici 1965-1970, 2. Knjigovodstveno-financijske kartice 1965-1970, 3. Knjiga osnovnih sredstava br. 1-66, 4. Kartoni za osnovna sredstva br.1-66; VII. – XI. Knjigovodstveni dokumenti (temeljnice) od red. br. 1-251 za 1964. do 1968; XII. 1. Knjigovodstveni dokumenti od red. br. 1-180 za 1969, 2. Zapisnik o pregledu završnog računa za 1965. i 1968, 3. Odluka o naknadi za dane godišnjeg odmora, 4. Rješenje Skupštine općine Split br.08:23000/18925-20 – Doprinos za gradsko zemljište; XIII. Knjigovodstveni dokumenti (temeljnice) od red. br. 1-98 za 1970; XIV. 1. Predlikvidaciona bilanca, 2. Novčani dokumenti br. 1-39, 3. Likvidaciona bilanca, 4. financijske kartice 13. kom, 5. Financijski dnevnici 2 kom. zaključeni sa red .br. 39 i ukupnim zbrojem 90.286,80 dinara, 6. Gumeni pečati 2 kom.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 13823
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica