Facebook
Naziv: Gradnja opće građevno poduzeće Split (fond)
Signatura: HR-DAST-101
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: GPG (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 1950
Arhivske jedinica: 4.10 d/m
Tehničke jedinica: 12 knj. ; 33 kut. ; 4 svež
Odgovornost: Građevno poduzeće "Gradnja" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do preuzimanja gradiva u Arhiv u Splitu 1956. godine građa se nalazila kod stvaratelja. Građu je predala likvidaciona komisija NO grada Splita u sanducima.
Način preuzimanja: 1956. godine NO grada Splita, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća skoro cijelu arhivsku građu ovog poduzeća, od 1947. do 1950. godine. Sadrži 12 knjiga protokola, veću količinu indeksa, registracija poduzeća i stranih državljana, blagajničke knjige gradilišta i direkcije, kao i gradnje vodovoda – Solin, kartone radnika, platne spiskove uprave i raznih gradilišta kako službenika tako i radnika, kamione i osobne automobile, elaborat za upravnu zgradu, privremene situacije, rekapitulaciju situacije Jugovinil, Jugovinil proizvodni zadatak i razno, „Aprom" Gospić troškovi analize, razne situacije, Gospić, Tehnikum, Dubrovnik, okončane situacije, pravne inventare i investicije, prehranu, razne referente, plan za 1950. godinu, ekonomat i evidencije, građevne dozvole, personal K. Sućurac, privremene i stalne cijene, personalije, pripremu gradilišta i društveni standard, vojnu dužnost i godišnji odmor radnika, personalije - tečajevi, obračune, zapisnike inventara, razne primopredajne zapisnike, plaće radnika i službenika, bilance itd.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski ; njemački
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Samo su neki ugovori o zaposlenju sa stranim državljanima na njemačkom jeziku.
Obavijesna pomagala: DAST-101/V - 1 Gradnja opće građevno poduzeće Split (vodič)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Opća napomena: Djelomično izgorjelo 1969. godine.
Identifikator: HR-DAST/AJ 13824
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica