Facebook
Naziv: Građevno poduzeće Konstruktor (fond)
Signatura: HR-DAST-102
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: GPK (hrvatski)
Razdoblje: 1959 - 1964
Arhivske jedinica: 3.60 d/m
Tehničke jedinica: 35 knj. ; 28 svež
Odgovornost: Građevno poduzeće "Konstruktor" (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Građa preuzeta 1972. prije preuzimanja nalazila se kod stvaratelja, u zgradi u ulici Iseljenika u Splitu i bila je sačuvana u dobrom stanju. Građa preuzeta 1975. također se prije preuzimanja nalazila kod stvaratelja, ali je bila oštećena od vlage.
Način preuzimanja: GP "Konstruktor", predaja po službenoj dužnosti 1972. godine
1975. predano na temelju zapisnika
Sadržaj jedinice: Građa preuzeta 1972. sastojala se od spisa u razdoblju od 1960 do 1961. godine. Godine 1975. preuzete su knjige i spisi. Knjige su se sastojale od protokola i indeksa spisa (u razdoblju 1954-1964), a spisi su se sastojali od administrativnih dopisa i anketnih listića (od 1964. godine).
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DASt-a iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-102/P - 1 Građevno poduzeće "Konstruktor" (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13825
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica