Facebook
Naziv: Urbanistički zavod Dalmacije Split (fond)
Signatura: HR-DAST-119
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: URBS (hrvatski)
Razdoblje: 1947 - 2002
Arhivske jedinica: 48 d/m
Tehničke jedinica: 137 knj. ; 567 kom. ; 319 kut. ; 16 mag. traka ; 339 svež
Odgovornost: Urbanistički zavod Dalmacije (stvaratelj) (1947.-2002.)
Povijest jedinice: Primopredaja arhivskoga gradiva izvršena je 21. kolovoza 2002. godine. Gradivo je Državnom arhivu u Splitu predao Urbanistički zavod Dalmacije - Split d.d. u stečaju, po stečajnom upravitelju Ivanu Sunari, po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Arhiv URBS-a se stvarao po granama djelatnosti odnosno odjelima. Tako je stvaran Arhiv općeg sektora URBS-a, dokumentacija Odjela za prostorno planiranje, dokumentacija Generalnog urbanističkog plana i Odjela za urbanističko projektiranje, Odjela za arhitekturu i građevinarstvo i Odjela za infrastrukturu. Urbanistički zavod Dalmacije - Split imao je i svoju izdavačku djelatnost iz koje su proizašli "URBS"-evi, Bilteni i Mj. Informator URBS-a. U obimnoj arhivskoj građi nalaze se opći spisi, zapisnici organa uprave, povjerljivi spisi, spisi stambene komisije, računovodstveni spisi, planovi i elaborati, matične evidencije.
Izlučivanju: Nakon preuzimanja gradiva u Arhiv, nije vršeno izlučivanje.
Vrste medija: Papir ; Magnetofonska traka
Vrste građe: crtež ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Za vrijeme djelovanja stvaratelja, sva arhivska građa bila je uredno vođena, pod nadzorom Državnog arhiva u Splitu. 1998. godine pregledom gradiva utvrđeno je da je neophodno srediti gradivo po odjelima, kronološki. Međutim, URBS d.d. koji je tada bio bez ijednog zaposlenog nije bio u stanju ostvariti te naputke. Stoga je 16.6.2001. potpisan ugovor između Gradskog poglavarstva i Izvršitelja Pregleda arhiva i dokumentacije URBS-a, gospodina Dragutina Matošića.
Daljna obrada i sređivanje u samom Arhivu, nisu obavljana.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Započeto je zaštitno snimanje, vrši se po potrebi.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-119/P - 1 Pregled arhiva i dokumentacije Urbanističkog zavoda Dalmacije - Split (popis)
Restauracija: Vrlo mali dio gradiva je restauriran.
Identifikator: HR-DAST/AJ 13842
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica