Facebook
Naziv: Općinsko sindikalno vijeće Split (fond)
Signatura: HR-DAST-126
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: OSV (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1966
Arhivske jedinica: 22 d/m
Tehničke jedinica: 108 knj. ; 136 kut.
Odgovornost: Sindikalno vijeće. Općina Split (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja građa se nalazila u potkrovlju zgrade u ulici Marmontova br. 5, rasuta po tlu, na stalažama, u kartonskim kutijama i drvenim sanducima. Jedan dio građe je bio vlažan od prokišnjavanja krova, djelomično pokriven prašinom i malterom, a manji dio koji je sakupljen sa tla je bio poderan i oštećen od gaženja.
Način preuzimanja: 1967. godine OSV Split, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži knjige, spise i stampatu. Sastoji se od: knjiga 1946-1962: protokol, indeksi, blagajnički dnevnici; spisa 1945-1962: administrativni, financijski, razni; te stampata 1946-1962: zapisnici sjednica i razno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je arhivistički sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-126/P - 1 Općinsko sindikalno vijeće Split (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13849
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica