Facebook
Naziv: Zanatska komora kotara Šibenik (fond)
Signatura: HR-DAST-133
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZKŠ (hrvatski)
Razdoblje: 1960 - 1962
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 1 svež
Odgovornost: Zanatska komora. Kotar Šibenik (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond je vrlo fragmentaran. Od ukupne dokumentacije sačuvana je knjiga inventara, završni račun te zapisnici sjednica uprave.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Obavijesna pomagala: DAST-133/P - 1 Zanatska komora kotara Šibenik (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13856
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica