Facebook
Naziv: Muzej narodne revolucije Split (fond)
Signatura: HR-DAST-258
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: MNRS (hrvatski)
Razdoblje: 1956 - 1992
Arhivske jedinica: 12 d/m
Tehničke jedinica: 34 knj. ; 83 svež
Odgovornost: Muzej narodne revolucije (Split) (stvaratelj) (1956-1992)
Povijest jedinice: Od 1956. do 1992. godine gradivo je nastajalo kao rezultat redovite djelatnosti stvaratelja, te se nalazilo u radnim prostorima istog. Nakon likvidacionog postupka nad Muzejem, gradivo fonda preuzeto je pravno u Arhiv 15. svibnja 1995. po službenoj dužnosti, sukladno točki 6. Zaključka Trgovačkog suda u Splitu (Posl. br. X RL 23/92 od 8. veljače 1995.), Zaključku Gradskog poglavarstva Grada Splita (Klasa: 020-04/95-01/125 od 7. ožujka 1995.) i Rješenju Upravnog odjela kulture, prosvjete i socijalne skrbi grada Splita (Klasa: 600-01/95 od 20. ožujka 1995.). Fizički je gradivo preuzeto u novi prostor Arhiva na Gripama, 1998. godine. Gradivo fonda Arhiv je preuzeo po službenoj dužnosti 1998. godine, iz prostora bivšeg Muzeja, bez popisa i primopredajnog zapisnika.
Način preuzimanja: U Arhiv je pravno preuzet 1995. godine zajedno sa gradivom arhivske zbirke Instituta za historiju radničkog pokreta Dalmacije u Splitu (UZ-363,364/371)
Vrste medija: Papir ; Fotografija ; Filmska vrpca
Vrste građe: spisi ; crtež ; Film
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status javnog arhivskog gradiva. Korištenje istog dostupno je sukladno člancima 18. do 28. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999), te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Način, uvjeti i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva, te izrada preslika i ovjerovljenih prijepisa, utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva, te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-258/SI - 1 Muzej narodne revolucije Split (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DAST/AJ 13984
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica