Facebook
Naziv: Ugostiteljska komora kotara Šibenik (fond)
Signatura: HR-DAST-310
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: UKŠ (hrvatski)
Razdoblje: 1955 - 1962
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Odgovornost: Ugostiteljska komora. Kotar Šibenik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nastalo djelovanjem Ugostiteljske komore kotara Šibenik u razdoblju od 1955. do 1962. primljeno je u Državni arhiv u Splitu 18. rujna 2000. godine po službenoj dužnosti. Gradivo je Arhivu predala Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Split.
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda sadrži ukupno četiri kutije. U jednoj kutiji se nalaze Zapisnici organa upravljanja (1955.-1962.), u drugoj i trećoj su spisi iz razdoblja 1958.-1962., a u četvrtoj kutiji su računovodstveni spisi iz 1962. godine.
Izlučivanju: Izlučivanje nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo fonda je zaprimljeno registraturno sređeno. Podijeljeno je u tri svežnja, prema sadržaju spisa. Tako su nastale tri serije: 1. zapisnici organa upravljanja, 2. opći spisi, 3. računovodstveni spisi. Prilikom upisivanja u Arhinet gradivo je spremljeno u 4 kutije - opći spisi su raspoređeni u dvije kutije (2 i 3).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Splitu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-310/P - 1 Popis gradiva preuzetog od Hrvatske gospodarske komore - Županijske komore Split (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14036
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica