Facebook
Naziv: Poljoprivredna zadruga Prgomet (fond)
Signatura: HR-DAST-315
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: PZP (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1953
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 8 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Poljoprivredna zadruga Prgomet (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do dolaska u Arhiv u Splitu građa se nalazila u podrumskoj prostoriji Osnovne privredne komore u Splitu.
Način preuzimanja: 1969. godine Osnovna privredna komora - Split, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži poslovne knjige i zapisnike, novčane dokumente i dopisivanje, te dokumente bivših poljoprivrednih zadruga: Labin, Ljubitovica, Prgomet, Bristivica, Propatnica.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu građa je djelomično sređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAST/AJ 14041
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica