Facebook
Naziv: Zanatsko poduzeće Ures (fond)
Signatura: HR-DAST-359
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: ZPU (hrvatski)
Razdoblje: 1951 - 1971
Arhivske jedinica: 3.50 d/m
Tehničke jedinica: 17 knj. ; 20 svež
Odgovornost: Zanatsko poduzeće Ures (Split) (stvaratelj)
Povijest jedinice: Prije preuzimanja gradivo se nalazilo kod stvaratelja.
Način preuzimanja: 1981. godine, predaja po službenoj dužnosti. Nije evidentirano kroz Knjigu ulaska Arhiva.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži knjige i spise. Knjige su: matična knjiga službenika, završni računi, obračun proizvodnje, investicioni program rekonstrukcije pogona za preradu plast.masa, urudžbeni zapisnici, evidencija pravnih sporova sa dobavljačima, završni račun i knjiga inventara. Spisi su: zapisnici kontrole i pomoći, spisi vojne evidnecije, završni račun, zapisnici Upravnog Odbora, članarine, obračun OD, rješenja za radno mjesto, rješenje suda o upisu u registar, pravila o organizaciji poslovanja, pregled radne snage, platne liste, dosijei radnika, kartice osobnih dohodaka, pravni sporovi sa kupcima, ugovori o investicionom zajmu, brutto bilanca, obračun i raspored troškova i druga financijska dokumentacija te razni spisi, zapisnici, molbe, izvještaji i rješenja.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je gradivo bilo kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu gradivo je registraturno sređeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-359/P - 1 Zanatsko poduzeće "Ures" (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14085
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica