Facebook
Naziv: Ugostiteljska komora kotara Split (fond)
Signatura: HR-DAST-361
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Skraćeni nazivi: UKS (hrvatski)
Razdoblje: 1952 - 1962
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 16 svež
Odgovornost: Ugostiteljska komora. Kotar Split (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo nastalo djelovanjem Zanatske komore kotara Split preuzeo je Državni arhiv u Splitu 18. i 19. rujna 2000. od Hrvatske gospodarske komore - Županijska komora Split, po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadržava protokol, registar, spise, izvještaje s financijskom dokumentacijom, zapisnike godišnjih skupština i sjednica Upravnog odbora, statut, normativne akte, tarifne pravilnike, ugovore o učenju, završni račun, nagrade po učinku.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon preuzimanja gradiva u Arhiv sređivanje nije vršeno.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14087
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica