Facebook
Naziv: Grad Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1120
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 282 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1992 - 1995
Arhivske jedinica: 0.08 d/m
Tehničke jedinica: 2 mapa ; 1 svež
Odgovornost: Grad Rijeka (stvaratelj) (1993.-)
Povijest jedinice: Dvije mape urbanističko arhitektonskih natječaja, što ih je 1995. raspisao i proveo Grad Rijeka, predane su nakon okončanja natječaja njegovu Odjelu gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Ovaj je mape 1996. poklonio Državnom arhivu u Rijeci. Godine 1995. i 1998. DAR-u je isti odjel predao 4 fascikla i 1 komad arhitektonskih snimaka postojećeg stanja za 7 kuća planiranih za rušenje.
Način preuzimanja: DAR, Klasa: 036-05/95-131/14 i 350-06/98-84/02. Gradivo 1996. predano neformalno.
Sadržaj jedinice: 1. Urbanističko arhitektonski natječaj "Centar Podvežice u Rijeci", 1995.; 2. Urbanističko arhitektonski natječaj "Sušački most na Rječini", 1995.; 3. Arhitektonski snimci postojećeg stanja za kuće Slogin Kula 14, Pod Kaštelom 9, Marka Marulića 20, Kalafati 1, 6 i 8 i Alessandro Manzoni 12.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Dopuna: Grad Rijeka
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno abecednim redom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je djelomično oštećeno zbog sljepljivanja s plastičnim omotom u koji je bilo uloženo.
Identifikator: HR-DARI/AJ 142445
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica