Facebook
Naziv: Skupština općine Sinj (fond)
Signatura: HR-DAST-528
Imatelj: Državni arhiv u Splitu
Razdoblje: 1963 - 1990
Arhivske jedinica: 47 d/m
Tehničke jedinica: 172 knj. ; 392 svež
Odgovornost: Općina Sinj. Skupština (stvaratelj)
Povijest jedinice: Do dolaska u Arhiv u Splitu gradivo se nalazilo kod stvaratelja.
Način preuzimanja: 2003. i 2004. godine Ured državne uprave Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Sinj, predaja po službenoj dužnosti.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži: Upisnike ovjera za tuzemstvo 1974-1995, spisi uz blok ovjera pohranjeni u „herbare" 1985-1995, platne liste 1961-1991 te spise Imovinsko – pravne službe; gradivo je nastalo u razdoblju od 1961.-1995. godine. U 2004. preuzeto je još gradiva i to: ovjera dokumenata za tuzemstvo i završni račun fonda sa dokumentima, predmeti komasacije, te predmeti eksproprijacije 1858-1983.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Dok je građa bila kod stvaratelja sređivana je prema važećim pravilima. Od dolaska u Arhiv u Splitu daljnja obrada gradiva nije vršena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Javno arhivsko gradivo. Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice DAST iz 1999.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAST-528/P - 1 Skupština općine Sinj (popis)
Identifikator: HR-DAST/AJ 14259
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica