Facebook
Naziv: Javni bilježnik Darko Paravić (fond)
Signatura: HR-DARI-1131
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Alternativni nazivi: Ured javnog bilježnika Darka Paravića (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: PR - 49 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1995 - 2008
Arhivske jedinica: 9.94 d/m
Tehničke jedinica: 76 svež ; 85 knj.
Odgovornost: Ured javnog bilježnika Darka Paravića (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je u depozitu temeljem ugovora o pohrani arhivskog gradiva od 28. lipnja 2012.
Način preuzimanja: Preuzeto u DARI 28. lipnja 2012. Daljnja preuzimanja vršit će se kontinuirano po potrebi stvaratelja.
Sadržaj jedinice: Imenici upisnika ovjera i potvrda, zajednički abecedni imenici, upisnici ovjerama i potvrdama OV, repertoriji općih poslovnih upisnika OU, zapisnici vanjskog uredovanja, jedan protestni upisnik i spisi po općem poslovnom upisniku OU.
Izlučivanju: Odvija se u organizaciji stvaratelja.
Dopuna: Fond će se kontinuirano popunjavati gradivom iz pisarnice stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen u sljedećih šest serija: 1. Spisi općeg upisnika OU, 2. Opći poslovni upisnici (OU) - repertorium, 3. Upisnici ovjerama i potvrdama (OV), 4. Protestni upisnik knjiga I, 5. Abecedni imenici o ovjerama i potvrdama, 6. Zapisnici vanjskog uredovanja.
Dostupnost: Nedostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Uvjeti su određeni Ugovorom o pohrani arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Rijeci i stvaratelja od 28. lipnja 2012.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti su određeni Ugovorom o pohrani arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Rijeci i stvaratelja od 28. lipnja 2012.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici se nalaze u pismohrani stvaratelja.
Identifikator: HR-DARI/AJ 144409
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica